Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

Mierová 1973/79
06601 Humenné
IČO: 617750

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

SÚČASNOSŤ

V roku 2012 si SOŠ obchodu a služieb v Humennom pripomenie 134.výročie svojej existencie.

Počas týchto neuveriteľných desiatok rokov opustili bránu našej školy tisíce žiakov, ktorí sa uplatnili v rôznych oblastiach života. Mnohí z nich sú majiteľmi, či zamestnancami súkromných firiem, vyštudovali vysokú školu, pôsobia ako majstri odbornej výchovy, ale máme aj absolventa stolára, ktorý v súčasnosti pôsobí ako reštaurátor hudobných nástrojov v Národnom múzeu v Prahe. Tieto úspechy našich žiakov svedčia o kvalite vzdelania a možnostiach uplatnenia absolventov našej školy. Každým rokom zvyšujeme úroveň našej školy, či už materiálnym vybavením, alebo vynovením budov školy a jej okolia, ale tiež po pedagogickej stránke. Našou prioritou je vybudovať modernú školu, ktorá svojimi tradičnými ale aj novootvorenými študijnými odbormi v budúcom školskom roku zaujme mladých ľudí. Máme nové odborné učebne na informatiku, odborné predmety, multimediálne učebne, jazykovú učebňu a 3 učebne s interaktívnymi tabuľami. Vynovená je aj telocvičňa a posilňovňa, tiež nádvorie školy a odborný výcvik. Estetická stránka školy sa zlepšila po úprave vstupného vestibulu v našej škole, novej prednáškovej miestnosti, či úprave šatní na odbornom výcviku, kaderníckeho a kozmetického salónu.

V budúcnosti plánujeme obnovenie spoločenskej miestnosti, šatní a nových učební pre odborný výcvik, ktoré otvoríme v septembri 2012. V našej škole vytvárame aj podmienky pre mladé talenty v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Zúčastňujeme sa množstva odborných súťaží a SOČ v rámci regiónu, celého Slovenska i súťaží s medzinárodnou účasťou, kde sme dosiahli za posledné 3 roky významné úspechy.

Vytvárame vhodné podmienky pre kariérový rast učiteľov a majstrov OV. Kvalifikáciou, ústretovosťou a ľudským prístupom našich pedagógov, tiež propagáciou našej školy zvyšujeme záujem žiakov o štúdium na tejto škole. Pre verejnosť máme otvorený kadernícky a kozmetický salón vybavený množstvom prístrojov: Diamantová mikrodermabrázia, Scin Scrubber ( exfoliácia, hĺbkové čistenie, tonizácia, lifting), Ultrazvuk, Ultrazvuková žehlička na vlasy, Parafínová vanička.

Mladým ľuďom – našim žiakom dávame šancu zviditeľniť sa na verejnosti a naplno rozvíjať svoj talent v krúžkovej činnosti i na súťažiach. V tomto školskom roku na škole študuje 507 žiakov denného a nadstavbového štúdia, v 5 učebných odboroch (kaderník, cukrár, stolár, hostinský, autoopravár-mechanik) a v 7 študijných odboroch (kozmetik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, spoločné stravovanie, prevádzka obchodu, odevníctvo, strojárstvo, nábytkárska výroba). V škole pracuje 30 učiteľov, 20 majstrov odborného výcviku a 16 nepedagogických zamestnancov.V budúcom školskom roku otvoríme tieto študijné a učebné odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ročné

3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
6446 4 kozmetik
6362 6 kozmetička a vizážistka
6352 6 obchod a podnikanie

NOVÉ

2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
3446 4 grafik tlačových médií
7661 6 sociálno-výchovný pracovník

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ

2487 2 01 autoopravár-mechanik
2964 2 cukrár
3355 2 stolár
6456 2 kaderník
6489 2 hostinský (kuchár-čašník)

2-ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

3347 4 drevárska a nábytkárska výroba
6421 4 spoločné stravovanie
2414 4 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
6426 4 vlasová kozmetika

NOVÉ

6403 4 podnikanie v remeslách a službách

S kým môžete prísť do kontaktu?

Kde nás nájdete?

Zobrazit